Japan's Best for 2017 (Univ., Comp, Comm.)

$32.00
BOD-3165

Event Name
All Japan Band Competition
Date
2017-10-28,29
Venue
Kurashiki Civic Hall
 
Yu-En no Fu
Eiji Suzuki
 
Bunkyo University
Seiji Sagawa
 
 
Mindscape for Wind Orchestra
Chang Su Koh
 
Kanagawa University
Toshiro Ozawa
 
 
Awesome Wavelets of Elation
Jun Nagao
 
Tokai University
Shintaro Fukumoto
 
 
Symphony No. 5 - 4th Movement
Dmitry Shostakovich / Takashi Ueno
 
Fukuoka Institute of Technology
Yuji Shibata
 
 
A Cotswold Symphony
Derek Bourgeois
 
Kindai University
Jiro Morishita
 
 
Lohengrin
Richard Wagner / Hisaatsu Kondo
 
Yokohama Blasorchester
Hisaatsu Kondo
 
 
Eternal Memoir - Saga of the Lucky Dragon
Hirokazu Fukushima
 
Hamamatsu Symphonic Wind Orchestra
Toru Asada
 
 
Symphonie Fantastique
Hector Berlioz / Koji Shimba
 
Bridgestone Symphonic Band
Atsushi Tomita
 
 
Mindscape for Wind Orchestra
Chang Su Koh
 
Soka Gakkai Kansai Wind Orchestra
Toshiyuki Ise
 
 
GR Selection
Masamicz Amano
 
Nishi-ku Civic Wind Orchestra
Yuko Matsui
 
 
Higi IV "March"
Akira Nishimura / Shintaro Fukumoto
 
The Ensemble Liberte Wind Orchestra in Kawaguchi- City
Yujiro Tsuda
 
 
Esquisse of Dawn
Yuichi Abe
 
Otsu Symphonic Band
Youichi Morishima
 
 
Estancia
Alberto Ginastera / Mamoru Nakata
 
Million Wind Orchestra
Mamoru Nakata
 
 
Concerto for Wind Orchestra
Chang Su Koh
 
Tokyo Ryusei Symphonic Band
Takao Hatakeda
 
 
Kompeki no Hatou
Jun Nagao
 
Community Band of Sagamihara
Shintaro Fukumoto
 Copyright © 2020 Bravo Music Inc.